09 marts 2012

Formelle krav ved udbetaling af skattefri godtgørelse

Udbetaling af godtgørelse til medarbejdere for kørsel i egen bil m.v. kan ske skattefrit. I praksis ses desværre lidt for ofte, at de formelle krav til udbetalingen af kørselsgodtgørelse ikke overholdes fuldt ud. I værste fald kan det resultere i, at SKAT anser godtgørelsen for skattepligtig for medarbejderen. Altså har medarbejderen selv en interesse i, at de formelle krav er på plads.

Kørslen skal være erhvervsmæssig og den skattefri udbetaling pr. km må ikke oversige udmeldte satser. Vedr. satser kan henvises til skattesatser og beløbsgrænser.

Herudover skal arbejdsgivere føre kontrol med:

  • kørslens erhvervsmæssige formål
  • dato for kørslen
  • kørslens mål – med eventuelle delmål
  • det faktiske antal erhvervsmæssigt kørte kilometer
  • beregningen af befordringsgodtgørelsen efter gældende satser
  • at kørslen er sket i medarbejderens eget køretøj

Oplysningerne skal om nødvendigt kunne dokumenteres overfor SKAT. Vi har som eksempel på dokumentationen udarbejdet en regnearksmodel, der kan hentes fra Blicher Support.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev