18 februar 2013

Sælgerpantebrev og skattepligt som aktionærlån

Lån fra selskaber til personlige kapitalejere (aktionærer og anpartshavere) er som udgangspunkt ulovlige. Kredit på selskabets sædvanlige forretningsvilkår rammes normalt ikke af bestemmelsen. Rent selskabsretligt kan det derfor være lovligt, at en kapitalejer køber en ejendom fra selskabet, hvor en del af købesummen finansieres af et sælgerpantebrev. Dette forudsat, at sælgerpantebrevet udstedes med normale vilkår vedr. kontant udbetaling, rente og afdrag m.v.

Skattemæssigt må der nu advares kraftigt mod at finansiere en handel mellem selskab og en kapitalejer med bestemmende indflydelse med et sælgerpantebrev. Ud fra seneste afgørelse vil lånet i mange tilfælde være skattepligtigt for kapitalejeren. Dette uanset, at sælgerpantebrevet er udstedt på normale vilkår for lignende pantebreve herunder naturligvis tilbagebetalingspligt.

SKATs vurdering af, hvornår en handel er forretningsmæssig og sædvanlig, er derfor om muligt endnu mere vidtgående end den selskabsretlige. Konsekvensen er, at et ellers lovligt ydet lån kan være skattepligtigt, selvom det skal tilbagebetales.

For yderligere informationer om skat af aktionærlån kan henvises til denne artikel.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev