Nye ejendomsvurderinger på vej – generationsskifte bør måske overvejes nu

Efter mange års forberedelse forventes nyt ejendomsvurderingssystem taget i brug pr. 1. september 2018. De nye vurderinger forventes udsendt af SKAT i foråret 2019.

Det er hensigten, at de nye ejendomsvurderinger skal afspejle de faktiske ejendomspriser bedre end det nuværende vurderingssystem, hvilket generelt vurderes at give væsentlige højere ejendomsvurderinger end i dag. Alene det faktum, at de nuværende vurderinger for ejerboliger er fastfrosset på 2011 niveau, indikerer væsentlige stigende ejendomsvurderinger i store dele af landet.

Efter de nuværende regler kan overdragelse af ejendomme imellem forældre og børn som hovedregel (medmindre der forligger særlige omstændigheder) ske til den senest kendte offentlige ejendomsværdi +/- 15% i henhold til værdiansættelsescirkulære fra 1982, uden at SKAT kan anfægte værdiansættelsen.

Efter indførelse af det nye vurderingssystem kan overdragelse af ejendomme imellem forældre og børn ske til den seneste kendte offentlige ejendomsværdi +/- 20%.

Selvom der er indført en større margin for famlieoverdragelser, vil dette dog i mange tilfælde ikke være en fordel grundet de forventede stigende ejendomsvurderinger i det nye system.

Ejere af ejendomme, hvor nuværende vurdering antages at være lav i forhold til forventet handelspris, bør derfor overveje, om en eventuel overdragelse til næste generation med fordel kan gennemføres nu efter +/- 15% reglen, fremfor at vente til efter ikrafttrædelse af det nye vurderingssystem.


Herning

Ole Ravn Callesen
revisor
2523 3711
oc@blicher.dk

Blicher aktuelt

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev her!