Blicher aktuelt

Det oversete fradrag

Når selvangivelsen og årsopgørelsen fra SKAT er tilgængelige, er der et fradrag der ofte overses – fradraget for småfornødenheder på 127,25 kr. pr. dag.