Blicher aktuelt

Beskatning af fri bil

Der er vedtaget nye regler for beregningen af fri bil til beskatning, og det får allerede konsekvenser fra 1/7 2021 – dvs. første gang på juli lønsedlen.

Coronastøtte kalender

For at øge overblikket har vi samlet ansøgningsfrister for de hidtil mest anvendte ordninger – samt forventet dato for indberetning og afregning af ordningerne.

Det oversete fradrag

Når selvangivelsen og årsopgørelsen fra SKAT er tilgængelige, er der et fradrag der ofte overses – fradraget for småfornødenheder på 130,25 kr. pr. dag.

Kompensation til selvstændige

Et flertal i folketinget blev for nyligt enige om, at forhøje det beløb, som selvstændige kan modtage som kompensation for tabt omsætning, hvis omsætningen som følge af COVID-19 er faldet mere end 30%.