Vækstvirksomhed

En vækstvirksomhed oplever ofte, at organisation, forretningsgange og finansiering  ikke kan følge med i virksomhedens udvikling. Blicher yder sparring med fokus på, at positiv vækst ikke kvæler virksomheden.

Er likviditeten tilstrækkelig til vækst?
Blicher rådgiver om, hvordan finansieringsbehovet minimeres eller sikres ved de nødvendige kreditfaciliteter. Virksomheder i vækst kan opleve en presset likviditet på grund af investeringer og pengebinding i debitorer, varelagre m.v .

Skal jeg købe konkurrenten?
Blicher rådgiver om overvejelserne ved virksomhedskøb herunder afsøgning af markedet, værdiansættelse af købsemner, due dilligence og anden kvalitetssikring af købet samt struktur ved gennemførelsen af købet.

Læs mere om virksomhedskøb her.

Er virksomhedens forretningsgange betryggende?
Blicher rådgiver om, hvordan organisationen, forretningsgange og risikostyring kan følge med væksten med fokus på, at væksten ikke sættes over styr på grund af mangelfuld intern styring.

Læs mere om effektiv administration og forretningsgange her.

Er kapitalen tilstrækkelig til fortsat vækst?
Blicher rådgiver om virksomhedens muligheder for fremskaffelse af kapital, når indtjeningen ikke slår til. Der er ikke noget overraskende i, at virksomhedens indtjening og stigende egenkapital er forsinket i forhold til væksten.


Få mere inspiration til vækst fra denne folder

Kontakt Blicher for at høre mere om vækstvirksomheder

Herning

Carsten Ottosen
partner, statsaut. revisor
2523 3710
E-Mail: co@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Kim Rune Christensen
partner, statsaut. revisor
2523 3732
E-Mail: krc@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Aulum

Svend Bohnsen
partner, reg. revisor
2523 3763
E-Mail: sbo@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail