Seneste nyt

Blicher Aktuelt

Restskat for 2020 for personer

For 2020 kan indbetaling af restskat uanset størrelse ske inden nytår. Herefter kan der kun ske frivillig indbetaling...

Julegaver til ansatte

Gaver fra arbejdsgiver til ansatte er normalt skattepligtige og beskattes som løn. Der er dog skattefrihed for naturaliegaver...

Ændring af reglerne for elafgift

Fra 1/1 2021 ændres reglerne for virksomhedernes godtgørelse af elafgift på el der bruges til rumopvarmning, komfortkøling og...

Er forretningsmodel og strategi vigtig?

Hvornår har du sidst vurderet/genovervejet din forretningsmodel? Det er ikke relevant for min lille virksomhed, tænker du måske?...

Tjek indberetning af indefrosne feriepenge

Husk at kontrollere indberetningen af feriepenge, inden fristen udløber den 31. december 2020. Alle arbejdsgivere skal indberette feriepenge...

Ny chance for momslån – og udskydelse af tilbagebetalingsfristen

I en periode indtil den 16. juni 2020 var det muligt rentefrit at låne virksomhedens moms, indbetalt 2....

Udskudte betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms

Der er løbende i corona-perioden vedtaget udskudte betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms. De udskudte betalingsfrister er vedtaget...

Lovforslag på vej med lidt hjælp til iværksætterselskaberne

Der blev i sensommeren indgået en politisk aftale om hjælp til iværksætterselskaberne (IVS), der nu foreligger som lovforslag...

Styrk likviditeten med lån af moms og lønsumsafgift

Mindre og mellemstore virksomheder har fået mulighed for rentefrit at låne seneste betalte moms og lønsumsafgift tilbage.  Hvis...

Udvidelse af støtteordninger og initiativer til nye

Der er politisk indgået aftale om udvidelse af eksisterende støtteordninger og initiativer til nye, i forbindelse med COVID-19....