Seneste nyt

Blicher Aktuelt

Udskudte betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms

Der er løbende i corona-perioden vedtaget udskudte betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms. De udskudte betalingsfrister er vedtaget...

Lovforslag på vej med lidt hjælp til iværksætterselskaberne

Der blev i sensommeren indgået en politisk aftale om hjælp til iværksætterselskaberne (IVS), der nu foreligger som lovforslag...

Styrk likviditeten med lån af moms og lønsumsafgift

Mindre og mellemstore virksomheder har fået mulighed for rentefrit at låne seneste betalte moms og lønsumsafgift tilbage.  Hvis...

Udvidelse af støtteordninger og initiativer til nye

Der er politisk indgået aftale om udvidelse af eksisterende støtteordninger og initiativer til nye, i forbindelse med COVID-19....

Lønkompensation ved hjemsendelse af medarbejdere

Ajourført 30. juli 2020: Der er efterhånden indgået en række 3-parts aftaler om den midlertidige lønkompensation. Herudover har...

COVID-19 overblik for SMV’er

Der kommer hele tiden nye forslag og tiltag fra politikernes side for at hjælpe dansk erhvervsliv bedst muligt...

Tiltag til at hjælpe virksomhederne gennem ”Corona-krisen”

Ajourført 27/3 2020: En række lovforslag og andre tiltag m.v. med det formål at afbøde virkningerne for virksomhederne...

Kompensation for nedgang i omsætning og for faste udgifter.

Ajourført 31/7 2020: Særligt 3 støtteordninger har været anvendt af mindre og mellemstore virksomheder under COVID-19. Ordningerne er...

Forlængelse af betalingsfrister for moms og A-skat/AM-bidrag

Der iværksættes i øjeblikket en række tiltag med det mål at hjælpe danske virksomheder økonomisk igennem den nuværende...

Udvidede oplysningskrav om kontrollerede transaktioner for selskaber – og hovedaktionær/-anpartshaver

Skattestyrelsen har fra og med indkomståret 2019 ændret oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen) for selskaber, således at den hidtidige bagatelgrænse...