Seneste nyt

Blicher Aktuelt

ESG-rapportering – hvad er det og er din virksomhed omfattet?

ESG-rapportering, CSRD-rapportering, bæredygtighedsrapportering er bare nogle af de udtryk, der anvendes om emnet. Her nøjes vi med at...

Lønindtægt påvirker ikke længere folkepensionen

Folketinget har den 1. juni 2023 vedtaget, at folkepensionisters lønindtægter ikke længere skal have indflydelse på størrelsen af...

Ændring af vurderingsstatus for ejendomme på landet

Det grundlæggende kriterium for ejendomsvurderingen af en ejendom som landbrugsejendom er, at der skal foregå egentlig landbrugsdrift af...

Kursgevinst ved låneomlægning – skal der betales SKAT af denne?

Mange har foretaget en låneomlægning i 2022. De stigende renter har muliggjort en låneomlægning af fastforrentede lån, hvor...

Regler for betaling og forrentning af selskabsskat for indkomståret 2022

Rentesatserne for indkomståret 2022 i aconto skattesystemet for selskabsskat andrager Tillæg for restskat, som betales 20. november 2023,...

Krav om beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer

Som en del af den nye bogføringslov, der trådte i kraft 1/7 2022, skal virksomheder have en beskrivelse...

Ny statsaut. revisor

Tirsdag den 22. november 2022 har Jeppe Lynggaard Kongensholm bestået den mundtlige eksamen på Børsen i København med...

Ændring af elafgiften fra den 1. juli 2022

Folketinget har vedtaget, at elafgiften skal sænkes frem mod 2030. Den første reduktion er allerede trådt i kraft...

Nyt krav om revisor i udvalgte brancher

Der er indført nye krav om revisor i udvalgte brancher mv. Reglerne er indført med en forventning om,...

Ny bogføringslov – krav om digitalt bogføringssystem?

Den nye bogføringslov er trådt i kraft fra 1/7 2022, og loven erstatter den tidligere bogføringslov. Langt de...