Seneste nyt

Blicher Aktuelt

Hvordan udlodder selskaber ekstraordinært udbytte?

Selskaber har mulighed for at udlodde udbytte i forbindelse med den årlige ordinære generalforsamling eller som ekstraordinært (acontoudbytte)...

Reduceret bo- og gaveafgift

Det er vedtaget, at satsen for bo- og gaveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder reduceres. De nye regler gælder...

Forringelse af nuværende Aldersopsparing

Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti om ændringer i reglerne for Aldersopsparing. Ændringerne er præsenteret som en...

Nyt om ejerregistrering

Selskaber skal fremover både registrere direkte (legale) ejere og reelle ejere. Reelle ejere er fysiske personer, der i...

Begrænsning af fondes fradrag for uddelinger

Folketinget har netop vedtaget, at ophæve fondes skattefradrag for "ikke almennyttige uddelinger". Ændringen berører fonde og foreninger, der...

Ny konsekvens af manglende ejerregistrering

A/S, ApS, IVS, P/S og SE-selskaber har i en årrække haft pligt til at registrere ejerforhold, hvorefter personer...

Ægtefæller hæfter for hinandens skattegæld

Skatteretten indeholder en særregel for ægtefællers hæftelse for skattegæld, hvilket i nogen tilfælde kan komme som en negativ...

Oversigt over marginalskattesatserne for 2017

Vi har hos Blicher udarbejdet en oversigt over marginalskattesatserne for 2017. Se satserne ved at hente oversigten som...

NV Revision i Aulum sammenlægges med Blicher Revision & Rådgivning

Vi kan med stor glæde meddele, at de to revisionsfirmaer har indgået aftale om sammenlægning med virkning fra...

Valget af virksomhedsform

For mange erhvervsdrivende er valget af virksomhedsform et valg, der træffes en gang for alle. Det kan imidlertid...