Seneste nyt

Blicher Aktuelt

Skattefordel ved nyinvesteringer – forhøjet afskrivningsgrundlag

Virksomheder fik inden folketingets ferie adgang til at afskrive på 115% af nyinvesteringer i driftsmidler. Muligheden gælder for...

Nye bøder til virksomhederne!

Efter seneste lovændring kan SKAT uddele administrative bøder til virksomheder, der ikke rettidigt indberetter oplysninger til SKAT f.eks....

Ny praksis for moms på førstegangssalg af byggegrunde

Siden 1. januar 2011 har alle som hovedregel været momspligtig af førstegangssalg af fast ejendom og byggegrunde. Skat...

Solcelleanlæg – hold liv i din virksomhedsordning

Solcelleanlæg - virksomhedsordning Har du investeret i et solcelleanlæg eller et andet VE-anlæg, der er tilsluttet et kollektivt...

Beskatning af smartphones – iPhone, Android mv.

Skatterådet har i et bindende svar (SKM2012.277.SR) netop fastlagt, at downloads af private app's til smartphones ikke ændrer...

Lovforslag om indsats mod sort arbejde

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2012 har regeringen sammen med Enhedslisten indgået en aftale om en "pakke" vedrørende...

Begrænsning i modregning af fremførte underskud

I forbindelse med finansloven aftalte Regeringen og Enhedslisten en række stramninger af beskatningen af selskaber. Mest omtalt er...

Sundhedsforsikring

De populære arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer blev skattepligtige fra og med den 1. januar 2012. Hovedreglen er derfor, at hvis...

Enterprisekontrakt eller leje af arbejdskraft?

Danske virksomheder indgår adskillige aftaler med udenlandske virksomheder om udførelse af et stykke arbejde i Danmark, eksempelvis inden...

Udspil om viden og erfaring i bestyrelser

Finanstilsynet har ud fra erfaringer fra den finansielle krise udarbejdet "udspil om viden og erfaring i bestyrelser". Udspillet...