Seneste nyt

Blicher Aktuelt

Ophævelse af lempelsen for udstationerede medarbejdere (LL33A)

Udstationerede, der er danske skatteborgere, vil fremover som udgangspunkt alene opnå lempelse i den danske skat, hvis der...

Skat af bestyrelseshonorarer

I nogle tilfælde ønskes bestyrelseshonorarer udbetalt til et selskab eller medtaget som en del af en personlig drevet...

Beskatning af fri bolig

Nye regler for beskatning af fri bolig fra 1. januar 2013 Stiller arbejdsgiveren en helårsbolig til rådighed for...

Skat på ulovlige aktionærlån

Skatteaftalen er netop på en række områder blevet til konkrete lovændringer. En af konsekvenserne er, at ulovlige aktionærlån...

Iværksætterskat

Ophævelse af skat ved selskabers salg af unoterede aktier og anparter - iværksætterskatten. Som konsekvens af sommerens skatteaftale...

Nyt om indsendelse af årsrapporter

Erhvervsstyrelsen har netop ajourført regelsættet for indsendelse af årsrapporter for selskaber m.fl.. Indsendelsesbekendtgørelsen er gældende fra 20/8 2012....

Skattefordel ved nyinvesteringer – forhøjet afskrivningsgrundlag

Virksomheder fik inden folketingets ferie adgang til at afskrive på 115% af nyinvesteringer i driftsmidler. Muligheden gælder for...

Nye bøder til virksomhederne!

Efter seneste lovændring kan SKAT uddele administrative bøder til virksomheder, der ikke rettidigt indberetter oplysninger til SKAT f.eks....

Ny praksis for moms på førstegangssalg af byggegrunde

Siden 1. januar 2011 har alle som hovedregel været momspligtig af førstegangssalg af fast ejendom og byggegrunde. Skat...

Solcelleanlæg – hold liv i din virksomhedsordning

Solcelleanlæg - virksomhedsordning Har du investeret i et solcelleanlæg eller et andet VE-anlæg, der er tilsluttet et kollektivt...