Seneste nyt

Blicher Aktuelt

Refusion af EU-moms

Det er muligt for momsregistrerede virksomheder at ansøge om refusion om EU-moms. Herved kan virksomheden få refunderet den...

Kan en hovedaktionær undgå beskatning af fri bil?

Sommerferien nærmer sig og med kostbar firmabil, kan der være et særligt ønske om, at sætte beskatningen af...

Nyt om moms ved salg af IT

Nye regler for moms ved salg af mobiltelefoner, tablets og bærbare computere m.v. har virkning fra 1/7 2014...

Nyt om moms ved salg af elektroniske tjenesteydelser

Efter nugældende regler opkræver danske virksomheder 25 % moms til den danske stat ved salg af elektroniske tjenesteydelser...

Beskatning af fri tablet/Ipad

Den øgede udbredelse af tablets til firmaformål gør det relevant at kende de skattemæssige konsekvenser for medarbejderne, når...

Skattefri efterlønspræmie – skjulte forhindringer

Hvis man fortsætter med at arbejde efter at have fået efterlønsbevis, optjenes en skattefri præmie på kr. 12.714...

Suspendering af ejendomsvurderinger

For at genskabe tilliden til ejendomsvurderingssystemet, har regeringen nedsat et udvalg, der skal kulegrave det nuværende system og...

Kantineordning

Hvis den ansatte spiser frokost her hver dag, kan det så trækkes fra i hans løn? Virksomheden betaler...

Ændringer i selskabsloven

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at en række ændringer i selskabsloven træder i kraft den 1. januar 2014. Ikrafttrædelsen omfatter...

Alle virksomheder har fået tildelt en skattekonto hos SKAT

Hvad er en Skattekonto Indførelsen af Skattekontoen betyder, at man fra den 2. september 2013 i TastSelv Erhverv...