Seneste nyt

Blicher Aktuelt

Nedsat beskatning af fri bil ved koncernintern overdragelse af bilen?

Hovedaktionærer og andre, der har fri bil til rådighed, har selvsagt fokus på, at deres beskatning af fri...

Ny statsautoriseret revisor

Tirsdag d. 19. november 2019 har Anders Kloster Rasmussen bestået den mundtlige eksamen på Børsen i København med...

Nyvognsprisen som grundlag for beskatning af fri bil

Hvis et selskab køber en firmabil, som er højst tre år gammel regnet fra bilens første indregistrering, skal...

Regler for betaling og forrentning af selskabsskat

Rentesatserne for indkomståret 2019 i aconto skattesystemet for selskabsskat andrager Tillæg for restskat, som betales 20. november 2020,...

Afskaffelse af IVS

I april måned 2019 vedtog folketinget afskaffelsen af IVS’et (iværksætterselskab) som selskabsform. Det er dermed ikke længere muligt...

Kan der handles ud fra forventede ændringer af skattelovgivningen?

Mens der forhandles mellem de politiske partier, giver de forventede skatteforhøjelser anledning til en del overvejelser – vurderet...

Få skattefradrag ved investering i opstarts- eller vækstselskaber

Fysiske personer kan med virkning fra 1. januar 2019 få skattefradrag for investeringer i opstarts- eller vækstvirksomheder. Skattefradraget...

Ny ferielov

Den 1/9 2020 træder en ny ferielov i kraft. Den nye lov medfører, at ferieåret ændres til perioden...

Frister selvangivelser og skatter for 2018

Datatilsynet skærper praksis for e-mail af fortrolige personoplysninger

Gældende fra 1. januar 2019 stiller Datatilsynet krav om, at private virksomheder skal anvende kryptering ved ”transmission” af...