Seneste nyt

Blicher Aktuelt

Kontant eller digital betaling?

Fra og med den 1. juli 2012 blev der for virksomheder indført krav om digital betaling for varer...

Skattefrie julegaver til medarbejdere

Vi nærmer os jul. Spørgsmålet om, hvad man skattefrit kan give sit personale, er igen aktuelt. Det enkle...

Firmanavn og CVR-nummer på gulpladebiler

Folketinget vedtog i juni 2012 en række lovændringer, der har til formål at dæmme op for sort arbejde....

Nye regler for rejsegodtgørelse og rejsefradrag mv.

Rejsefradrag nedsættes Loftet over rejsefradrag nedsættes med virkning fra indkomståret 2013 fra kr. 50.000 til kr. 25.000. Reduktionen...

Ophævelse af lempelsen for udstationerede medarbejdere (LL33A)

Udstationerede, der er danske skatteborgere, vil fremover som udgangspunkt alene opnå lempelse i den danske skat, hvis der...

Skat af bestyrelseshonorarer

I nogle tilfælde ønskes bestyrelseshonorarer udbetalt til et selskab eller medtaget som en del af en personlig drevet...

Beskatning af fri bolig

Nye regler for beskatning af fri bolig fra 1. januar 2013 Stiller arbejdsgiveren en helårsbolig til rådighed for...

Skat på ulovlige aktionærlån

Skatteaftalen er netop på en række områder blevet til konkrete lovændringer. En af konsekvenserne er, at ulovlige aktionærlån...

Iværksætterskat

Ophævelse af skat ved selskabers salg af unoterede aktier og anparter - iværksætterskatten. Som konsekvens af sommerens skatteaftale...

Nyt om indsendelse af årsrapporter

Erhvervsstyrelsen har netop ajourført regelsættet for indsendelse af årsrapporter for selskaber m.fl.. Indsendelsesbekendtgørelsen er gældende fra 20/8 2012....