Seneste nyt

Blicher Aktuelt

Omdannelse af I/S til P/S – afgrænsning af ejernes risici

Risici må vurderes konkret for den enkelte virksomhed og branche m.v. Interessentskabsformen (I/S) har generelt den ulempe, at...

Skattebegunstiget tildeling af medarbejderaktier

Efter den vedtagne § 7P i Ligningsloven genindføres tidligere medarbejderordning for tildeling af medarbejderaktier, købe- og tegningsretter med...

Forsinket indsendelse af årsrapporten

Det skal understreges, at det absolut bedste naturligvis er at indsende årsrapporten rettidigt. Omstændighederne kan imidlertid medføre, at...

Omlægning af regnskabsår

Mange virksomheder har netop indsendt årsrapporten for 2015 til Erhvervsstyrelsen eller selvangivet til SKAT. Det er derfor netop nu relevant...

Ny betingelse for godtgørelse af elafgift

Fra og med den 1. april 2016 blev det et krav, at virksomhedens CVR-nr. skal fremgå af elregningen,...

Værdiansættelse af ejendomme ved arveudlæg og gave

Højesteret har nu stort set genetableret tidligere praksis i forbindelse med værdiansættelse af ejendom ved arveudlæg. Dette er...

Nye regnskabskrav til årsrapporter for erhvervsdrivende fonde

I juni 2014 blev en ny lov om erhvervsdrivende fonde vedtaget. Den nye opdaterede lov medfører større åbenhed...

B-skatterater for 2016

SKAT er fra og med 2016 stoppet med at udsende indbetalingskort for B-skatterater med posten. Fremover kan B-skatteraterne...

Nye regler for betaling og forrentning af selskabsskat

Den lave rente har medført, at Skatteministeren har fået godkendt nye regler for forrentning af overskydende selskabsskat og...

Ny årsregnskabslov

Folketinget har vedtaget den mest omfattende ændring af årsregnskabsloven siden 2001. Lovændringen indeholder nogle afmålte lempelser især for...